Close
Поиск
Filters

Filtr Pressure Flo

20 декабря 2013 г.

 

Filtr Pressure Flo je těsnící tlakový filtr se zabudovaným UV-C sterilizerem navržený tak, aby zajišťoval mechanickou a biologickou filtraci ve venkovním sladkovodním jezírku s teplotou od +4 OC do 35 OC s rybkami nebo bez nich. Účelem mechanické filtrace je zachytit a shromáždit nečistoty a odpad, který se vytváří v jezírku. Účelem biologické filtrace je přeměna jedovatých vedlejších produktů z rybího metabolismu a dalších organických odpadů do méně škodlivých látek. Účelem UV-C filtrace je zpomalovat růst jednobuněčných řas.
 
Jak funguje filtr Pressure-Flo
Filtr Pressure-Flo je navržen tak, aby zajišťoval tři důležité druhy filtrace, které jsou nezbytné pro udržení čisté a zdravé vody, mechanická a biologická filtrace a UVC sterilizér. Filtry jsou navrženy tak, aby fungovali ve spojení  s pevně ovládaným čerpadlem. K dosažení nejlepších výsledků použijte Laguna Max-Flo čerpadlo. S filtrem připojeným k ventilu čerpadla bude voda protékat jednotkou skrz vtok vody (X).Nečistoty v ní se zachytí v části s mechanickou filtrací, obsahující pěnové filtry, které zachytí špínu a nečistoty. Dále voda pokračuje do komory s biologickou filtrací*, kde přijde do kontaktu s prospěšnými bakteriemi. Nakonec se čistá voda dostane k UV-C lampě (B), kde je vystavena ultrafialovému záření, které odstraní růst řas. Voda se vrátí zpět do jezera díky odtoku vody (W).
*Pressure-flo 2500UVC neobsahuje komoru s biologickou filtrací.
 
 Čistící systém
Během filtrace jsou hrubé nečistoty zachyceny na povrchu pěnových filtrů. Jako následek, dříve nebo později záleží na podmínkách v jezírku, se vnější povrch pěnových filtrů ucpe a začne překážet ve filtraci, protože začne zpomalovat průtok. Omezený průtok vody skrz pěnové filtry snižuje účinnost biologické a UV-C filtrace. Tyto podmínky můžete snadno zkontrolovat díky čidlu, které svítí při čištění (U).
Pressure-Flo filtry obsahují unikátní čistící systém, který kompletně čistí celý povrch mechanických pěnových filtrů. Kompletní čistící proces bude hotov snadno a pohodlně aniž byste museli otevřít jednotku. Čištění zajistí dlouhou životnost filtru. Ačkoliv čistící systém prodlužuje čas mezi jednotlivou údržbou, měla by se jednotka čistit pravidelně. Viz. Čistění a údržba filtru Pressure-Flo.

Čidlo, které svítí při čištění
Jednotka obsahuje čidlo, které svítí při čištění (U), které vám ukáže, kdy je potřeba filtr vyčistit. Když je červené světlo vysoko, je možné riziko ucpání filtru. Pokud je červené světlo nízko, filtr je čistý. Pokud je červené světlo na vrcholu značky, je filtr nutné vyčistit.
Čidlo může být ovlivněno mnoha podněty, jako je výška vodopádu a výkon čerpadla. Jeho funkčnost je nastavena podle podmínek, které vidíte v níže uvedené tabulce. (Zvolte si správný filtr Pressure-Flo a čerpadlo Max-Flo pro vaše jezírko). Různě nastavené podmínky mohou vést k různým výsledkům.

Správná volba filtru Pressure-Flo a čerpadlo Max-Flo pro vaše jezírko
Použijte následující tabulku, vyberte správnou kombinaci Laguna čerpadla Max-Flo/filtru Pressure-Flo, která bude odpovídat velikosti a podmínkám ve vašem jezírku. Požadavky jsou různé, následující doporučení jsou pouze orientační.
 
230-240V/50HZ   PF 700 PF 1400 PF 2100 PF3200
    PF 2500 PF 5000 F 8000 PF 12000
Velký počet ryb ve stínu l 1800 3500 5500 8000
Velký počet ryb na přímém slunci l 1800 3500 5500 8000
Malý počet ryb ve stínu l 2500 5000 8000 12000
Malý počet ryb ve na přímém slunci l 1250 2500 4000 6000
Doporučené čerpadlo Max-Flo* 230-240V MF2200 (MF3500) MF3500 MF6000 MF7500
Doporučená celková délka hadice m 4 4 5,5 6
Minimální průměr hadice k dosažení výkonu** mm 32 32 32 32
Doporučená maximální výška vodopádu k dosažení výkonu cm 60 60 100 100
 
Údržba filtru musí být prováděna častěji v letních měsících
  • Pokud máte vodopád vyšší než je uvedeno, zvolte výkonnější čerpadlo
  • ** Celkový součet vstupních a výstupních hadic. Pouze doporučeno. Konečná rychlost průtoku záleží na mnoha okolnostech, jako je délka a průměr hadice, zauzlení hadice nebo ohnutí a na výšce vodopádu.
Malý počet ryb = pouze zlaté rybky menší než 5cm na 100 l.
Velký počet ryb = Koi nebo zlaté rybky větší než 5cm na 100 l.
 
Оставьте ваш комментарий